Laatste nieuws.

 

  • 20-5-2022 Om te voorkomen dat kandidaten in de knel komen met de geldigheid van het theoriecertificaat van de auto, motor en bromfiets, is de geldigheid hiervan verlengd. De verlenging geldt voor kandidaten die nog niet eerder een verlenging hebben gekregen. Alle kandidaten voor wie de verlenging geldt, ontvangen voor 1 juni een persoonlijke e-mail. Voor meer info.: zie website CBR.

 

  • 27-05-2022 Het CBR heeft besloten dat er per 1 september dit jaar een stimulans komt om ervoor te zorgen dat kandidaten pas examen doen als ze er klaar voor zijn. Dit betekent dat het CBR een extra wachttijd voor kandidaten introduceert en dat autokandidaten langer moeten wachten bij een derde of volgende rijexamen. Zo krijgen ze meer voorbereidingstijd. Concreet betekent dit dat wanneer er 1x wordt gezakt, het herexamen niet eerder dan 4 weken later kan worden afgenomen. Zakt de kandidaat voor een 2e keer (of vaker) dan geldt er een wachttijd van 15 weken.