nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

B-Rijbewijs

Het autorijbewijs is tegenwoordig een bijna onmisbare schakel in het hedendaagse leven. Deze opleiding verzorgen wij voor u in overzichtelijke stappen waarbij de vorderingen bepalend zijn voor het verloop van de opleiding. Een streven voor deze opleiding is dat er wordt gewerkt met een vaste, vertrouwde instructeur.

De auto waarmee gereden wordt zijn rookvrij en van de modernste technieken voorzien zoals airconditioning en cruise control.

Het tempo van de opleiding kunt u zelf bepalen .Het is mogelijk 1 a 2 lessen per week of blokuren te nemen ,maar u kunt ook kiezen voor een dagdeel of een spoedopleiding .

Tussentijdse toets

Voor het praktijkexamen bestaat de mogelijkheid om een tussentijdse toets te nemen .Deze toets wordt ongeveer 3 weken voor het praktijkexamen afgenomen voor het CBR. Voordeel van deze toets is dat u gewend bent aan de gang van zaken tijdens het examen. Tijdens deze tussentijdse toets worden de examenonderdelen die extra aandacht nodig hebben opgeschreven op een formulier en kan er tijdens de resterende  lessen aan gewerkt  worden. Een ander voordeel is dat wanneer  u een positief advies krijgt over het onderdeel  bijzondere verrichtingen u een vrijstelling krijgt voor dit onderdeel op het eerstvolgend examen .

2todrive(rijbewijs B)

Vanaf je 16,5 jaar kun je praktijklessen gaan volgen. Een theorie-examen kun je vanaf de dag dat je 16 bent geworden afleggen. Vanaf de dag dat je 17 bent geworden mag je praktijkexamen doen voor je autorijbewijs. Als je slaagt ontvang je een volwaardig, definitief rijbewijs.

Tot je 18e verjaardag ,mag je alleen met een door jou opgegeven begeleider (coach) rijden die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De voorwaarden voor de coach zijn:

  • moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);
  • moet minimaal 27 jaar oud zijn;
  • mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
  • mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
  • mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid opgelegd hebben gekregen door het CBR;
  • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
  • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen

Jij mag 1 tot 5 begeleiders opgeven die aan de voorwaarden voldoet en jou tot aan je 18e verjaardag begeleiden .De begeleider moet een geldige pas kunnen tonen, die door jou aangevraagd moet worden bij het RDW .Omdat jij nog minderjarig bent, moet een schriftelijke verklaring  van een van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger overlegd worden. Jij bent wel de juridische bestuurder ,zodat jij verantwoordelijk bent voor je eigen handelen tijdens het autorijden ,bij deelname aan het verkeer.

Theorie-examen

Het theorie-examen wordt afgenomen bij het CBR in Leeuwarden, je kunt het zelf aanvragen bij www.cbr.nl.

Het theorie-examen bestaat uit die onderdelen:

  1. A gevaarherkenning(25 vragen)
  2. B verkeersregels(30 vragen)
  3. C verkeersinzicht/risico’s (10 vragen)

Aanvraag Rijexamen(categorie B)

De aanvraag van een praktijkexamen wordt verzorgd door de rijschool, voordat de rijschool het examen voor jou gaan aanvragen moet jij daar eerst toestemming voor geven.

Dat doe je met een machtiging .Het machtigen doe je op mijn.cbr.nl met je DigiD

Daarna moet je ons rijschoolnummer geven: 0876R1

© 2013 Verkeersschool van Moorsel. Alle rechten voorbehouden. Website door Website door Lives Internet & Marketing Lives Internet & Marketing